Spreekuur

Elke donderdag is er een spreekuur voor iedereen die vragen heeft of wil sparren. Tussen 12.00 tot 13.00 uur kan iedereen terecht in de aankomsthal van buurtcentrum de Leeuw. In geval van een persoonlijk gesprek kan gebruik gemaakt worden van een kamertje van Dock.

Nieuw lid

Daarbij heeft de werkgroep Armoedebestrijding een nieuw lid, te weten Hanneke Smits !

Hanneke stelt zich voor: Mijn naam is Hanneke Smits, 41 jaar, en ik woon met mijn vriend, 2 kinderen (van 2 en 5 jaar) en onze katten in de Staatsliedenbuurt. Ik ben in 2006 aan de Troelstalaan komen wonen en een aantal jaar later naar ietsje verderop verhuisd aan de Talmalaan. Ik werk als Regiocoördinator Azië bij CNV Internationaal, één van de afdelingen van de CNV Vakcentrale. CNV Internationaal draagt bij aan Decent Work (Fatsoenlijk Werk) in ontwikkelingslanden door de positie van werknemers in de (in)formele economie te versterken via sterke vakbonden die sociale dialoog inzetten om op te komen voor werknemers in Afrika, Latijns Amerika en Azië. De afgelopen jaren is de wens steeds sterker geworden om me ook in te zetten voor armoedebestrijding in Nederland, zeker nu de armoedeproblematiek steeds meer lijkt toe te nemen. Vandaar dat ik meteen enthousiast was toen ik de oproep van Tonio in de Votulastkrant voorbij zag komen. Ik kijk er erg naar uit om samen met Tonio de armoedewerkgroep handen en voeten te geven.

Welkom Hanneke!

Recent Posts