Nieuw Buurland? (RSU 2040)

Door bewoner Anna

De komende jaren is de Gemeente veel van plan is onze buurten. Op dit moment staat het slopen van Buurland in de planning (vanaf voorjaar 2022). Daarna wordt daar Nieuw Buurland gebouwd. Twee keer zoveel woningen als er nu staan,  maar…. geen verandering in de voorzieningen. 

Dit betekent: minder groen per woning en grotere druk op bestaand groen en ruimte. Meer geluid,  meer verkeer,  meer fijnstof.  In dit stadium zijn de gevolgen voor de leefbaarheid niet goed in beeld. Maar de Gemeenteraad wordt tóch alvast  gevraagd in te stemmen met de plannen. 

Wat hier in het klein gebeurt, gebeurt ook in het groot. In totaal 60.000 woningen moeten erbij op hetzelfde grondgebied als Utrecht nu heeft. Dat staat in de “Ruimtelijke Strategie Utrecht (RSU) 2040”. De gevolgen zijn niet in beeld. Tóch wordt dit zo aan de Raad voorgelegd. 

Ergens op de kaart in de RSU staat Nieuw Buurland alvast ingetekend als “zekere capaciteit”. Maar ho even: dat klopt niet. Want het plan voor Nieuw Buurland is nog helemaal niet goedgekeurd! Die achterdeur in het RSU wil het Buurtcomité sluiten. Ook willen we dat er serieus opnieuw naar de RSU-plannen gekeken wordt. Ze zijn gemaakt vóór Corona. Ze zijn gemaakt op schattingen van hoeveel huizen er nodig zijn, niet van precieze gegevens. Dus het Buurtcomité heeft daar veel vragen over gesteld, die niet zijn beantwoord. 

“Maar we moeten dóór”, zeggen de wethouders ondanks de serieuze bedenkingen, “er zijn huizen nodig,  anders worden de schaarse huizen te duur.” Zo zit dat dus niet. Huizen worden duur door andere oorzaken,  waar de Gemeente heel veel aan kan doen.  Daarover,  en over veel andere dingen, zoals Nieuw Buurland,  gaan we als Buurtcomité vragen stellen aan de Gemeenteraad tijdens een zogenoemde Raadsinformatiebijeenkomst. 

We werken samen met Buurtcomités uit andere buurten en we hebben steun van enkele Gemeenteraadsleden. Samen staan we sterk! Denk jij aan het inspreken bij de Gemeente een nuttige bijdrage te kunnen leveren? Stuur ons een mail!

 

De gemeente Utrecht is van plan om 60.000 nieuwe woningen binnen de stad bij te bouwen en tegelijk te vergroenen. Buurtcomité StaLau denkt samen met drie andere bewonersgroepen dat dit niet zal gaan. Daarom hebben we een reactie opgesteld op de plannen, die je hier kunt lezen. Deze reactie is op 10 maart naar de Gemeente gestuurd. Het stuk van de gemeente vind je hier.

Recent Posts