19 mei was een klankbordgroep over de nieuwbouw. Lees het verslag en de presentatie.  Vanaf 9 juni zal de bouwenvelop twee weken ter visie liggen en vervolgens gaat de bouwenvelop langs het college. Daarna wordt het voorlopig en definitief ontwerp uitgewerkt en start de aanvraag van de omgevingsvergunning en bestemmingsplanwijziging. Hierna kan de bouw worden gestart.

Binnenkort volgt er meer informatie met tekeningen van het bouwplan. In december wordt het pand leeggehaald zodat begin 2023 gestart kan worden met slopen.

Recent Posts