Vier jaar Bewonersplatform

Vier jaar geleden kwam er een vraag bij ons binnen vanuit de Wijkraad Noordoost om een wijkraadpleging in de buurten Lauwerecht en Staatsliedenbuurt te doen. Als tweevrouwszaak geloven wij in eigenaarschap en zeggenschap en stelde het bestuur voor om een actieonderzoek te doen waarbij we ook een actieve bewonersgroep zouden gaan opbouwen. Vanuit positiviteit en denkend in kansen zijn we aan de slag gegaan. We hebben ons als doel gesteld om van complexe vraagstukken tot actie te komen en een vertaling te maken van de stem van bewoners naar de ‘systeemwereld’ (zoals gemeente, ontwikkelaars en andere partijen). In 2021 staat er een bestuur die zelfstandig het Bewonersplatform, onder de nieuwe naam Buurtcomite STALAU, gaat voortzetten. Hier zijn we erg trots op!

Graag nemen we je nog even mee in wat het Bewonersplatform door de jaren heen heeft meegemaakt:

2017
In 2017 zijn we gestart met het Bewonersplatform Staatslieden Lauwerecht. Samen met een groep actieve bewoners hebben een wijkraadpleging gedaan waar duidelijke aanbevelingen naar de Gemeente Utrecht uit naar voren kwamen over speerpunten in de twee buurten (zie hier het onderzoek). Het Bewonersplatform heeft eind 2017 inmiddels een achterban van ruim zeventig bewoners en tijdens bijeenkomsten zitten er steeds rond de tien deelnemers aan tafel die een passie voor een bepaald onderwerp delen.

2018
In opdracht van de bewoners hebben we geïnvesteerd in het opbouwen van relaties met de buurt, ondernemers, ontwikkelaars, woningcorporaties en de gemeente. Ook hebben we buurtacties opgezet en ondernomen: een buurtborrel, het opzetten van een hondenpark in zelfbeheer, een dossier met mogelijke interventies om de veiligheid rondom het pleintje bij de Merelstraat/Draaiweg te verbeteren en een leuke kerstactie met buurtwensen en kerstboom op dit pleintje. Dit alles doen we samen ‘Voor een levendige buurt’!

2019
In 2019 gaan bewoners verder met het werken aan een levendige buurt met onze ondersteuning. Bewoners geven aan het belangrijk te vinden dat er een gezamenlijke stem gevormd kan worden naar de ‘grote’ partijen zodat zij gezien worden als een (potentiële) samenwerkingspartner. We willen bewoners op een laagdrempelige en leuke manier de kans bieden zich aan te sluiten en meer eigenaar te voelen van wat er in de buurt gebeurt. Hier wordt dan ook volop aan gewerkt door meer in te zetten op communicatie. Wij werken graag mee aan participatie(vernieuwing) – met energie ‘van onderop’ – en zien het als een kans om te laten zien aan o.a. de gemeente Utrecht hoe bewoners zich gezien en gehoord voelen als bij ontwikkelingen in de wijk wordt samengewerkt met bewoners.

2020
In 2020 draaide de inzet van het Bewonersplatform vooral om het zorgen voor inspraak van bewoners bij verschillende ontwikkelingen in de buurt, het opzetten van werkgroepen, het verzelfstandigen van de groep betrokken bewoners in een vereniging of buurtcomité en het ondernemen van buurtgerichte acties. Dit was hard nodig want er zijn veel ontwikkelingen gaande in de buurt en vanaf maart kregen we daar een uitdaging bij: het coronavirus dat ook in deze buurten zorgden voor veel impact.

2021: hoe nu verder?

In 2021 staat er een bestuur van bewoners uit beiden buurten die zelfstandig het Bewonersplatform, onder de nieuwe naam Buurtcomite STALAU. We blijven in een kleine rol op de achtergrond betrokken en wonen natuurlijk ook in de wijk dus je zult ons nog vaak tegenkomen op straat.

Op deze website staat hoe het Buurtcomite werkt en  en hoe je als bewoner mee kunt denken (en doen) in jouw eigen leefomgeving.

Wil je contact opnemen met de bewonersgroep die het bestuur vormt? buurtcomitestalau@gmail.com.

Recent Posts