STAATSLIEDENBUURT EN
LAUWERECHT
STAATSLIEDENBUURT EN
LAUWERECHT
STAATSLIEDENBUURT EN
LAUWERECHT

Onze missie is om de bewoners van Staatsliedenbuurt en Lauwerecht te activeren, verbinden en versterken zodat er een leefbare en sociale buurt ontstaat en behouden blijft!

Over buurtcomité StaLau

Sinds eind september 2020 heeft Buurtcomité StaLau (Staatsliedenbuurt en Lauwerecht) een bestuur. De pilot periode voor Buurtcomité Stalau is nu na 1 jaar achter de rug. We, bestuur zonder rechtsvorm en wat actieve betrokken, zijn tot de conclusie gekomen dat het op dit moment niet haalbaar is om een stichting of een vereniging op te richten. Het zou jammer zijn om alles op te geven. We willen een ieder enthousiasmeren, steunen en betrekken om onze buurten levendig en leuk te houden. We hebben besloten om op projectbasis
met buurtbewoners verder samen te werken. De website en facebookpagina van het buurtcomité Stalau blijven behouden. De nieuwsbrief gebruiken we ook als communicatiemiddel.

Wij helpen onze buurtbewoners graag bij de uitwerking van ideeën naar projecten om onze buurt groener, leefbaarder en socialer te maken.

We werken in co-creatie samen met bewoners, het Wijkbureau Noordoost, de gemeente Utrecht, de Van der Hoevenkliniek, lokale supermarkten, lokale horeca en het ondernemersplatform.

Agenda

  • Klus jij mee op 18 en /of 19 februari 2022 om robuust groen langs de Talmalaan aan te leggen? Meer info volgt. Geef je alvast op en mail het buurtcomité: buurtcomitestalau@gmail.com

Werkwijze

Wil jij graag activiteiten in de buurt samen met buurtbewoners oppakken. Voor een levendige, leefbare en sociale buurt:

  • Fijn, groen, veilig en betaalbaar wonen,
  • Geïnformeerd zijn en invloed uitoefenen op wat er gebeurt in onze leefomgeving,
  • Onder de aandacht brengen wat er speelt in de buurt en daarin serieus genomen worden,
  • Werken aan gezellige buurt: door betrokkenheid te vergroten, oog te hebben voor elkaar en ideeën uit te voeren.

Ieder idee/wens heeft een kartrekker nodig om tot uitvoering te komen. Als kartrekker ben jij eigenaar van het idee. Dit betekent niet dat je er als kartrekker alleen voor staat! Je kan natuurlijk op zoek gaan naar meer mensen die dit samen met je willen doen.  Wij helpen en ondersteunen jou graag, eventueel samen met Eva en Fleur van The Social Collective.

Heb jij een leuk idee voor de wijk? Mail naar buurtcomitestalau@gmail.com
1550852797_votulastkrant_header-2019
cropped-header-mensenwijk
logo_wijkwijzer