Het verhaal van het verdwenenbeeldplantsoen

Door bewoner Bart

Ik had het idee opgevat om het bestemmingsplan van de groenstrook langs de Talmalaan te doen wijzigen. De bedoeling was om van deze plek een park te maken en veilig te stellen voor de toekomst. Het groen in onze wijk is immers schaars, dus moeten we daar zuinig op zijn.

Met hulp van The Social Collective (Fleur en Eva) is het nu zover! De groenstrook is nu officieel tot een plantsoen benoemd. De buurt heeft een aantal namen ingebracht en er is gekozen voor het Verdwenenbeeldplantsoen. Op 15 april 2021 is het door de straatnamencommissie goedgekeurd. Binnenkort wordt dit feestelijk onthuld. 

 

Het Verdwenenbeeldplantsoen is een naam die het verleden, heden en toekomst aan elkaar verbindt. 

Het verleden: onder meer de herinnering aan het verdwenen beeld van kunstenaar Han Hulsbergen, zoekgeraakt in de tijd. 

Het heden: het geeft weer dat de buurt niet toegeeft aan de waan van deze tijd om iets te vernielen gewoon omdat het kan. 

De toekomst het symboliseert dat dingen nu eenmaal veranderen en ons beeld verdwijnt met het verstrijken van de tijd.

 

Kijk om je heen en je ziet dat een groot deel van ons beeld en perceptie is verdwenen en vervangen door het beeld van de toekomst. De lege sokkel en de naam Verdwenenbeeldplantsoen zijn hiervoor een mooi symbool.

En ergens in de verre toekomst zal dit ook verdwijnen.

Recent Posts